Historien om Finnegården

Hus nr. 13

Jens Finne

Finnegården er en av de store markante bygningene i Bergmannsgata. Den første rørosingen man skimter i historiens halvmørke på denne tomta, er kølbrenneren Jon Sivertsen Røraas. I 1723 ble det holdt skifte etter hans salige kvinne Inger Olsdatter, mellom Jon og deres felles avlede barn: Ingeborg 14 år, Kirsten 12 år, Lucie 9 år, Oluf 6 år og Giertrud 2 år. Den neste eieren var Hans Koch, 1648 – 1734, han bodde i Hyttegaden der nr. 13 nå er. Han flyttet til Stormoen, og solgte huset sitt til bergskriver Jens Finne. Denne familien eide så nr. 13 i over hundre år, og derfor kalles den Finnegården, etter byggherren. Jens Finne døde i 1732, og enken Catharina, født Krag i 1758, 83 år gammel. Eiendommen ble da overtatt av sønnen proprietær Rasmus Finne, født i 1712, og gift med Margrethe Johannesdatter Brun, 1709 – 1770. De hadde døtrene Anne Margrethe og Catharine og sønnene  Johannes og Jens. Jens Finne født 1749, overtok eiendommen etter faren, han ble gift med Marie Llehman i 1790. Hun var født i 1750 og døde i 1836, datter til direktør Leonhard Borchgrevink.

Som partisipant var proprietær Jens Finne en betrodd mann på Røros, han var blant annet skolekasserer og hadde tilsynet med fattigkassen og Hiorts stiftelse. 

Handelshuset Engzelius

I 1869 kjøpte Johan Magnus Engzelius Finnegården og bygde den om til bolig med kontor. Handelshuset solide økonomi skulle danne grunnlaget for svært påkostede eksteriører og interiører, og hovedbygningen gjennomgikk en fullstendig endring og modernisering i siste halvdel av 1800-tallet, først og fremst i 1879. Samme år viser protokoller at gården besto av hovedbygning, borgerstue, bryggerhus, uthus med fjøs, uthus med stall, pakkhus og kjøkkenbygning.

I 1965 ble den mest gjennomgripende endringen på Finnegården gjort, da sporene etter den tidligere sveitserstilen på bygningen ble fjernet til fordel for en «tilbakeføring» til sitt 1700-tallsutseende.

Ny hovedinngang, nye vinduer, kledning, taktekking, listverk og fasadeutstyr ble skiftet ut. På grunn av dette ble det også behov for en innvendig ominnredning fordi vinduene fikk annet format. Deler av interiørene i 2.etasje ble modernisert, med svært høy kvalitet.

Johan Magnus døde i 1893, og hustruen i 1897. Firmaet ble da overtatt av sønnen Gustaf, og han brukte Finnegården til privatbolig.

Da Gustaf døde i 1924, overtok Grustaf jr. eiendommene og firmaet. Da Gustaf jr. døde i 1937, ledet fruen firmaet til Rolf Engzelius ble disponent i 1939. Han døde i 1971, og var gift med Astrid Krog. De hadde barnene Carl Gustaf, Roald og Rolf Magnus.

I 1946 utvidet Rolf eiendommen med et tilbygg mot Finneveta, og var senere sterkt engasjert i en stilsikker restaurering av firmaets gårder i Bergmannsgata, han var en av de første som begynte med det. Finnegården, Bredalsgården og Leighgården er i dag en vakker husrekke, og verdifulle eiendommer. Nr. 13 var i 1895 taksert til 33 500,- kroner.

Fredet etter kulturminneloven

I 2018 ble Finnegården fredet. Formålet med fredningen er å bevare et av Røros bergstads største og eldste handelshus; Engzelius & Søn og sikre vestentlige deler av handelshusets eiendommer i og omkring Røros bergstad, med bolig, bygårdsfunksjoner og vognbu i selve bergstaden, samt et av handelshusets landsteder på Sundet, nordøst for bergstaden.

Nye eiere

I 2012 overtok Rørosbanken eierskapet etter familien Engzelius. De solgte eiendomselskapet J Engzelius & Søn As til ForrBo gruppen i 2015. J Engzelius & Søn eide da eiendommene Finnegården, Litjtrøa og Leighgården. Dagens eiere, ekteparet Christine Sophie Juul Elven og Eirik Dalseg, overtok Finnegården 1. januar 2022. De har nå startet restaureringen av Finnegården.

Kilder: Rørosboka 4. bind og Riksantikvaren.